Afbeelding
Foto: Jos Uijtdehaage

Nieuw bijenhotel en wilde bloemen vergroten biodiversiteit

Actueel 739 keer gelezen

Oostvoorne - Op woensdag 15 mei plaatsten leerlingen van obs De Bosrand samen met wethouder Lies van der Pol (gemeente Westvoorne) en Caroline Stenneken (directrice obs De Bosrand) een nieuw bijenhotel in Oostvoorne. Dit bijenhotel staat in de groenstrook voor de school aan de Mildenburgweg. In deze groenstrook zaaiden leerlingen ook een bloemenmengsel van meerjarige wilde bloemen in, zodat bijen daar straks hun voeding vandaan kunnen halen. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot.

De leerlingen van De Bosrand kregen ook uitleg over het belang van bijen en het nut van bijenhotels. Deze uitleg kregen ze van Heidi Hoogvliet die lessen hierover heeft voorbereid namens de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Voorne-Putten. Er zijn een paar honderd wilde bijensoorten in Nederland, maar het aantal bijen neemt snel af. Dat komt omdat hun leefgebied wordt aangetast. Bijen zijn echter van groot belang voor de mens vanwege de bestuiving van bloemen en vruchten. Zo is de wilde bij verantwoordelijk voor een kwart van de opbrengst van appels. Het bijenhotel dat bij De Bosrand wordt geplaatst is specifiek bedoeld voor solitaire bijen, die alleen leven. Zij kunnen hun eitjes leggen in de gaatjes van het hotel. Zij sluiten vervolgens zelf dat gaatje af en na een jaar komen de eitjes dan uit.

Belang van biodiversiteit in Westvoorne

Gemeente Westvoorne erkent het belang van biodiversiteit en zaait daarom op meerdere plekken bloemenmengsels. Naast de strook aan de Mildenburglaan in Oostvoorne wordt aan de Hoogvlietlaan in Rockanje eenjarig bijenmengsel ingezaaid. Dit bloemrijke mengsel is samengesteld met bloemsoorten die snel in bloei staan. Zij wisselen qua bloeitijd en bieden nectar aan bijen en insecten over een langere periode. Zo komen er uiteindelijk meer bijen, vlinders, insecten en vogels. Daarnaast zoekt de gemeente de samenwerking op met de bijenvereniging en scholen om leerlingen via lessen bewust te maken van het belang van biodiversiteit.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Het gros van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen betrekken we van biologische hulpbronnen. Hoe rijker de biodiversiteit is, hoe beter. Zo is de kans groter op medische ontdekkingen, economische ontwikkeling en aanpassing aan nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering. Ook voor het welzijn van de mens is een groene omgeving erg belangrijk.

Fotografie: Jos Uijtdehaage

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant