Afbeelding
Jos Uijtdehaage

Actuele situatie Covid-19 binnen Catharina, thuis op Voorne

Algemeen 696 keer gelezen

Rockanje/Oostvoorne - Het aantal besmette bewoners binnen Pension ’t Hart (Oostvoorne) is toegenomen tot 7, waarvan helaas twee bewoners zijn overleden. Het aantal besmette bewoners binnen de Duinpannen (Rockanje) is toegenomen tot 8 waarvan helaas één bewoner is overleden. Beide afdelingen zijn inmiddels een cohort. 

Het is een verdrietige situatie die natuurlijk voor cliënten en familie veel impact heeft, maar ook op medewerkers. Alhoewel zij werken met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen en onder emotionele druk, zien ze een enorme inzet en veel saamhorigheid om warme zorg aan iedere bewoner te kunnen blijven verlenen. 

Om verdere verspreiding te voorkomen wordt al geruime tijd iedereen met (lichte) klachten direct getest. Bezoekers zijn welkom met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. 

Cohort
Omdat het bewoners met dementie betreft, is in overleg met familie van bewoners gekozen om van Pension ’t Hart en van Duinpan 3-4/5-6 een cohort te maken. Dat betekent dat besmette en niet-besmette bewoners een gezamenlijke woongroep vormen. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen behoud van kwaliteit van leven en veiligheid. Bewoners mogen de afdeling niet verlaten, maar hoeven niet op hun eigen kamer te blijven. Dementie en Covid-19 gaan slecht samen. Bewoners met dementie begrijpen leefregels niet en voor hen is het belangrijk dat het leven zo normaal als mogelijk blijft met maximale bewegingsvrijheid op de afdeling.

Uit de krant