Voorzitter Cor van Dorsser met de Koninklijke Erepenning - foto AR Radings
Voorzitter Cor van Dorsser met de Koninklijke Erepenning - foto AR Radings

Uitreiking Koninklijke Erepenning aan Sociëteit ‘Ons Genoegen’

Algemeen 134 keer gelezen

Oostvoorne - Tijdens de jubileumreceptie op maandagavond 11 oktober reikte burgemeester Peter de Jong, namens Zijne Majesteit de Koning, de Koninklijke Erepenning uit aan Sociëteit ‘Ons Genoegen’ uit Oostvoorne

De sociëteit ontving de erepenning ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan op 9 november 2020. De feestelijkheden, die vorig jaar niet mogelijk waren door de coronamaatregelen, konden eindelijk plaatsvinden.

100 jaar
Een aantal notabelen van het dorp Oostvoorne richtten de sociëteit in 1920 op, om onder ‘gelijkgestemde’ heren samen te zijn. Later vormde de sociëteit een trefpunt voor heren uit allerlei beroepsgroepen. Al 100 jaar lang komen de leden op maandagavond bij elkaar. Eerst voornamelijk in voormalig Hotel ‘De Man’, inmiddels zetelt de sociëteit alweer jarenlang in ’t Wapen van Marion.

Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen en sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. Uitreiking vindt alleen plaats bij het 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij.

Uit de krant

Uit de krant