Afbeelding

NSWZ: zwembaden volgens wet- en regelgeving besloten lokalen, QR-plicht daarom overbodig

za 27 nov 2021, 07:30 Algemeen

De afgelopen weken zijn er heftige discussies aangewakkerd binnen de Zwembranche, die ten koste gaan van de zwemveiligheid van kinderen. “Aan die discussie moet nu een einde komen” volgens Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ. (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) “Door de invoering van het Corona toegangsbewijs bij zwembaden en zwemles staan kinderen letterlijk in hun zwembroek op straat”aldus De Winter.

De grondslag voor de misvatting over de QR-verplichting is volgens de NSWZ de verwarrende berichtgeving op de website www.rijksoverheid.nl waarop geclaimd wordt dat voor alle binnenruimte (vallend onder de sector Sport) er een QR-plicht geldt. De wet spreekt dit tegen en is duidelijk dat het alleen nodig is in publieke binnenruimte.

De essentiële vraag is dus waar vallen de zwembaden onder?

Sinds jaar en dag werkt de Zwembranche, met diverse gedragsregels om de veiligheid binnen de sector te waarborgen. Al op 8 mei 2002 trad het Protocol Gedragsregels Zwembaden (regio’s Haaglanden en Hollands Midden) in werking. De coördinatie van landelijke implementatie en de evaluatie van het Protocol is ondergebracht bij L.c. (voorloper VSG) met medewerking van het Expertise-team PGZ. Kortom, vanaf al ruim 19 jaar is het VSG betrokken bij dit Protocol. Ook de KNZB erkent en verwijst op haar website naar dit Protocol.

In het Protocol staat het volgende citaat onder het hoofdstuk Juridisch kader:

Op basis van wetgeving, richtlijnen en jurisprudentie is artikel 138 Wetboek van Strafrecht in deze gevallen van toepassing. Een zwembad kan aangemerkt worden als een besloten lokaal in de zin van art. 138. Analoog aan bestaande jurisprudentie (Hoge Raad, 14 december 1982, nr. 74431 met conclusie van A-G/ mr. Remmelink).

Verder is er per 13 november een algeheel publieksverbod bij binnensport.

Dit wordt ook bevestigd in de wetsbepaling en de uitleg die gemeenten hierover hebben ontvangen vanuit de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) die als bestuurstaak de huidige wet- en regelgeving verduidelijkt naar haar leden.

Zwembaden doen er volgens de NSWZ goed aan om het Protocol, ook wel bekend als Vrolijk & Veilig aandachtig door te nemen en zich houden aan de wetsbepalingen, die ook bevestigd worden door de Landsadvocaat via de Handreiking TWM van o.a. haar hand.

“Laten we de veiligheid van het kind weer voorop stellen en ons als zwembranche weer focussen op het geen waar wij goed in zijn en dat is kinderen op een veilige en verantwoorde manier laten kennis maken en door-ontwikkelen van zwemvaardigheden” aldus Shiva de Winter

De NSWZ heeft vorige week aandacht gevraagd bij de gemeenten om zich te verdiepen in de wet- en regelgeving van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en niet de richtlijnen van de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) die naadloos overlopen in de uitspraken van demissionair minister Hugo de Jonge (VWS). Daarop heeft de VSG uit namen van hun directeur een mailing onder alle gemeenten verspreid met ondersteuning van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid om de uitspraken van de NSWZ te ontkrachten en een advocaat in de arm genomen. Dit weerhoud de NSWZ niet om te stoppen in de strijd tegen de QR-plicht van zwembaden, waardoor duizenden kinderen gedupeerd thuis zitten. “Het moet en kan niet zo zijn dat wet- en regelgeving moet wijken voor een prestigeproject om de vaccinatiestimulatie op gang te helpen. Het is hier niet een wedstrijd wie het sterkst is, daarvoor staat de zwemveiligheid op het spel. Dit gaat om serieuze veiligheidsproblemen voor al die kinderen die niet naar zwemles kunnen. Al drie weken zijn kinderen de dupe en stromen de schrijnende verhalen binnen. Dit kunnen wij niet toestaan en hier moet zo snel mogelijk worden ingegrepen” volgens Shiva de Winter voorzitter van de NSWZ.

De NSWZ stapt opnieuw naar de Gemeenten, Den Haag en de verschillende partijen in de Zwembadbranche om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze langlopende kwestie waar duizenden kinderen momenteel de dupe van zijn.

Uit de krant