Wilt u weten hoe de ontwikkelingen verlopen? Bezoek dan de (openbare) commissievergadering van 14 mei a.s. en volg Partij Voorne aan Zee op social media en via hun website:www.partijvoorneaanzee.nl
Wilt u weten hoe de ontwikkelingen verlopen? Bezoek dan de (openbare) commissievergadering van 14 mei a.s. en volg Partij Voorne aan Zee op social media en via hun website:www.partijvoorneaanzee.nl

PvaZ juicht komst IKC of Brede School in Oostvoorne toe

Algemeen 1.109 keer gelezen

Oostvoorne - De plannen voor een Brede School of Integraal Kind Centrum (IKC) in Oostvoorne liggen er al jaren. Op 14 mei wordt er in de raadscommissie Samenleving opnieuw over gesproken. Niet zozeer de vraag of het er komt staat centraal, maar vooral de locatie waar deze onderwijsinstelling gevestigd zou moeten worden. 

Momenteel heeft Oostvoorne verschillende basisscholen, iedere school is gevestigd op een andere locatie. Sommige van de gebouwen waarin deze scholen gevestigd zijn, zijn nodig toe aan vervanging of aan een opknapbeurt. Van opknappen komt echter niet veel als de gemeente van plan is een Brede School/ IKC te vestigen in Oostvoorne, want wat is dan een goede investering? Talloze vragen rijzen als je denkt aan dit plan: kunnen hierdoor scholen sluiten? Zo ja, welke scholen verhuizen er dan naar het IKC? Hoeveel kinderen kunnen er terecht? Hoe is het geregeld met de verkeersveiligheid rondom de Brede School/ IKC? Gelukkig worden de meeste vragen beantwoord in het Integraal Huisvestingsplan, de langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting in de gemeente Voorne aan Zee.

Inwonersparticipatie
Partij Voorne aan Zee vindt de oprichting van een Brede School/ IKC in Oostvoorne een goede zaak. Het is belangrijk om te weten dat in de afgelopen jaren belanghebbenden betrokken zijn bij de bepaling van mogelijke locaties en ook in het verdere proces zullen omwonenden en andere partijen betrokken worden. De keuzes die er gemaakt gaan worden, zullen met grote zorgvuldigheid worden gemaakt en daarbij is de makkelijkste oplossing niet altijd voor iedereen de beste oplossing. Al met al is Partij Voorne aan Zee blij met de duidelijkheid die er gaat komen voor kinderen, ouders en andere inwoners van Oostvoorne. En mocht u zich afvragen wat nu eigenlijk het verschil is tussen een Brede School en een IKC, onderstaand een korte uitleg.

Brede school of IKC
Het verschil tussen een brede school en een IKC, is dat bij een IKC de basisschool en kinderopvang meestal onder één bestuur vallen. Terwijl bij een brede school de basisschool en kinderopvang vaak onder verschillende besturen vallen. In de Brede School kun je samenwerken met partners en tegelijkertijd de eigen identiteit behouden. Een gebouw waarin de school, de kinderopvang, de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin samen gehuisvest zijn, geeft direct meer aanleiding tot samenwerken, waarbij een gezamenlijke visie op leren en/of ouderbetrokkenheid een meerwaarde heeft. Het delen van gemeenschappelijke ruimtes is efficiënt en is kostenbesparend.

Aanbod van activiteiten
Met de komst van een Brede School in het dorp, de samenwerking tussen de partners in de Brede School, kunnen gerichte activiteiten aangeboden worden aan kinderen en hun ouders. Een Brede School geeft verbinding in de wijk door de samenhang met organisaties, verenigingen en het lokale bedrijfsleven. Iedere organisatie en/of vereniging heeft zijn eigen expertise. Sport, cultuur en recreatie kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden bij naschoolse activiteiten waar ook kinderen vanuit de wijk kunnen aansluiten. Met elkaar kun je meer betekenen voor de kinderen! ‘Opvoeding, educatie en ontmoeting’, zijn waarden die daarbij belangrijk zijn.

Doorgaande leerlijn
Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als het aanbod en het (onderwijs)resultaat van de kinderopvang (voorschoolse voorziening 0-4 jaar) en de basisschool naadloos op elkaar aansluiten. Dit levert een betere startpositie op in groep 3 voor de kinderen en uiteindelijk gedurende de hele schoolloopbaan. Een doorgaande lijn betekent dat het kind continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod. Zowel bij de kinderopvang als op de basisschool wordt een kind gevolgd in zijn ontwikkeling met een kind-volgsysteem waarmee je de ontwikkeling van kinderen in kaart kunt brengen tijdens hun aanwezigheid in de kinderopvang, peuterspeelzaal of basisschoolperiode. In de Brede School wordt regelmatig overlegd tussen de partners, elk kind is in beeld en signalen van allerlei aard worden vaak vroeg gesignaleerd.

Wilt u weten hoe de ontwikkelingen verlopen m.b.t. de locatiekeuze van een Brede School / IKC in Oostvoorne? Bezoek dan de (openbare) commissievergadering van 14 mei a.s. en volg Partij Voorne aan Zee op social media en via onze website:www.partijvoorneaanzee.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant