Margriet den Brok, fractie Den Brok.
Margriet den Brok, fractie Den Brok. Foto: Wil van Balen

‘Ik wil mijn kiezers het een en ander uitleggen’

Politiek 561 keer gelezen

Vorig jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. In november mochten alle kiesgerechtigde inwoners naar de stembus. 

In aanloop naar deze verkiezingen publiceerde Groot Hellevoet een aantal interviews met de zittende wethouders. Waaronder een interview met Margriet den Brok. Vol enthousiasme gaf zij destijds aan graag nog een termijn als wethouder aan de slag te gaan. Met name de portefeuille Kunst, Cultuur en Erfgoed, wat ook in de afgelopen termijn bij haar in de portefeuille zat, stond op haar wensenlijst. Weliswaar behaalde haar partij, IBV, samen met VVD Voorne aan Zee de meerderheid maar het liep allemaal anders. Den Brok stapte uit de fractie IBV en gaat verder als eenmansfractie Den Brok.

“Ik vind het jammer hoe alles gelopen is en wil mijn kiezers het een en ander uitleggen” vertelt Margriet den Brok bij aanvang van het interview. “Ik ben al een tijdje de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd dus eigenlijk had ik ervoor kunnen kiezen om sowieso te stoppen na mijn laatste termijn als wethouder. De afgelopen jaren zijn we als organisatie intensief bezig geweest om een goede basis voor de herindeling te leggen. Tijdens de zomervakantie had ik er nog eens goed over nagedacht en besloot dat ik het toch mooi vond om het begin van de nieuwe gemeente mee te maken. En alles goed over te dragen. Dat heb ik destijds, na de zomervakantie, bekendgemaakt.”

De opkomst was laag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 23 november 2022, slechts 38.57%. Hellevoetsluis werd volgens Den Brok vervolgens ‘vergeten’ in de verkiezingscampagne van haar voormalige partij. Wat volgens haar mede heeft bijgedragen aan dit forse zetelverlies. Tijdens de verkiezingen kreeg Den Brok zelf 373 voorkeursstemmen. Tijdens eerdere verkiezingen was zij de nummer twee op de lijst en behaalde ze ruim 800 voorkeursstemmen. Maar het behaalde aantal voorkeursstemmen op 23 november jl. was wél voldoende voor een raadszetel voor de voormalig wethouder. 

En ondanks het stemmenverlies werd IBV de grootste partij voor de te vormen gemeenteraad. Vervolgens zijn de coalitieonderhandelingen gestart. De informateur die was aangesteld heeft slechts een gedeelte van het traject deel uitgemaakt van de onderhandelingen. Tegen het AD zei Hans van Lith daar het volgende over: “Bij de eerste ronde van de gesprekken was ik er nog bij als voorzitter, daarna heb ik een stap terug gedaan. We hebben later nog teruggekeken en de conclusie was dat het beter had gekund.”

IBV is samengesteld uit drie voormalige lokale partijen namelijk: Inwoners Belang Hellevoetsluis (IBH), Inwoners Belang Gemeente Brielle (IBGB), Inwonersbelang Westvoorne (IBW) en Gemeente Belang Westvoorne (GBW). Dat het rommelt bij de grootste lokale partij werd onlangs nogmaals duidelijk toen het bestuur vorige maand opstapte vanwege onvrede over het proces tijdens de verkiezingscampagne alsook de coalitievorming.

Den Brok vervolgt: “De coalitieonderhandelingen zijn helaas de voorkeurskant van één persoon op gedreven. Onderling werden dingen geregeld en besproken. Mij werd tussen neus en lippen door op de gang in het gemeentehuis toevertrouwd ‘Het ziet ernaar uit dat jij ook wel wethouder kunt worden.’ Dat is toch niet hoe dit soort dingen horen te gaan? Er werd besloten om zeven wethouders aan te stellen en dat is goed. Er moet nu veel werk verricht worden; de zaak moet lopende gehouden worden en daarnaast moeten de zaken van de drie voormalige gemeenten geharmoniseerd worden. Je kunt altijd bij de volgende periode, dat is al over drie jaar, terugschakelen naar minder wethouders.

Nadat mij de portefeuilleverdeling schriftelijk was toegestuurd, en een vervelend telefoongesprek met een fractiegenoot, kreeg ik te horen dat er geen draagvlak voor mij was binnen de fractie. Er werden stevige woorden gesproken over mijn wethouderschap. Ik zou niet hard genoeg geweest zijn. Ook werd mij verweten de slechtste wethouder Financiën ooit te zijn geweest. “ Het emotioneert Den Brok, maar maakt haar ook strijdvaardig. “Acht jaar heb ik als wethouder Financiën een begroting gepresenteerd en zeven keer is deze unaniem aangenomen. Alleen tijdens het debacle met het Sociaal Domein was dat niet het geval. We krijgen nu complimenten van de accountant van de provincie dat we de boel goed op orde hebben.” Den Brok zucht ervan. “Dat ik het niet eens zou zijn geweest met de portefeuilleverdeling is dus niet waar. Het had mij wel goed geleken om met de beoogde wethouders en fractievoorzitters aan tafel te gaan zitten om te kijken naar ieders kwaliteiten en zo een goede verdeling te maken.”

“De opmerkingen aan mijn adres waren destijds genoeg om mijn conclusie te trekken en uit de fractie te stappen. Maar stoppen wil ik niet. Ook vind ik dat ik het niet kan maken tegenover degenen die op mij hebben gestemd. Vandaar dat ik nu verder ben gegaan als eenmansfractie.” De beslissing van Den Brok om verder te gaan als eenmansfractie kostte de coalitie één zetel.

Den Brok zegt tot slot: “Hoewel de invloed als eenmansfractie klein is, hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren. Hiervoor zal ik de samenwerking met andere fracties moeten opzoeken. Oppositie is en blijft minderheid, zeker in mijn geval. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel: de bewoners van Voorne aan Zee. Daar doen we het voor.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant