Afbeelding

Gemeenteraad Westvoorne bespreekt gemeentelijke herindeling

zo 16 feb 2020, 12:16 Actueel

Westvoorne - Op 19 februari bespreekt de gemeenteraad van Westvoorne de mogelijke gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Dit doet zij op basis van de Eindrapportage Bestuurlijke Toekomst Westvoorne die de raadscommissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne heeft opgeleverd. Deze commissie adviseert om over te gaan tot een herindeling met Brielle en Hellevoetsluis.

De gemeenteraad bespreekt op 19 februari dit advies en de aanbevelingen die worden genoemd in de Eindrapportage. Het debat gaat onder meer over de volgende aanbevelingen:

- het behouden van de kwaliteiten van de gemeente Westvoorne (woonkwaliteit, landschap, natuurwaarden en rust en ruimte);

- het behouden van de lokale identiteit en de korte lijnen naar bestuur en organisatie;

- een verbeterde (kwalitatief en qua snelheid) persoonsgerichte moderne dienstverlening aan de inwoners in de kernen, zeker als het zorgvoorzieningen betreft;

- een samenhangend woningbouwprogramma voor Voorne dat maximale kansen creëert om demografische ontwikkelingen positief te beïnvloeden;

- de impuls die gegeven kan worden aan een gezamenlijke ontwikkeling van de drie organisaties van de huidige drie gemeenten tot een nieuwe toekomstbestendige organisatie.

Dit alles om de fusie met Brielle en Hellevoetsluis tot een succes te maken. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2023.

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op 19 februari bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis in Rockanje. U kunt de vergadering ook live volgen via de website www.westvoorne.nl onder de knop 'Raad in Beeld'. De vergadering start om 20.00 uur, de Eindrapportage wordt besproken tijdens agendapunt 11.

Meer informatie over de opdracht, de aanpak, het doorlopen traject, de afstemming met partners, de inventarisatie van opgaven, de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling, mogelijke alternatieve keuzes en het eindadvies vindt u in de Eindrapportage Bestuurlijke Toekomst Westvoorne. Deze kunt u inzien op www.westvoorne.nl/BTW.

Uit de krant